top of page

IKLAN TAWARAN

New Roads and Infrastructure for 4 Industrial Parks

Nombor Rujukan: DTC 22 04 00

Darussalam Enterprise ingin mempelawa pemborong kelas 5 dan 6 untuk menyertai tawaran yang disebutkan di atas.


Skop kerja merangkumi: -


 1. Pembinaan jalan baru yang dianggarkan sepanjang 3 km;

 2. Infrastruktur baru seperti elektrik, air, saliran dan telekom;

 3. Pembinaan bangunan;

 4. Kerja-kerja merobohkan bangunan;

 5. Kerja-kerja landskap.Syarat-syarat kelayakkan untuk menyertai tender?


 1. Kontraktor tempatan yang berdaftar dengan DARelinks dan Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam, di bawah Kelas 5 dan 6.

 2. Mempunyai pengalaman melaksanakan projek yang serupa dalam tempoh sekurang-kurangnya 10 tahun kebelakangan dengan prestasi yang baik.

 3. Menghadapakan rekod kewangan yang menunjukkan “turnover” tahunan syarikat yang berjumlah minima BND10 juta dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.Arahan untuk pendaftaran dan pengumpulan dokumen tender:


 1. Pemborong hendaklah mendaftaf dengan DARe’s DARelinks di darelinks.dare.gov.bn

 2. Pemborong yang berminat untuk menyertai tawaran tender ini hendaklah menghantar e-mel ke tender.secretary@dare.gov.bn berserta dengan syarat-syarat kelayakan syarikat. E-mel yang dihantar MESTI LAH BERTAJUK: " REQUEST FOR TENDER DOCUMENTS – DTC 22 04 00 (NEW ROADS AND INFRASTRUCTURE FOR 4 INDUSTRIAL PARKS)".

 3. Tarikh tutup bagi menghantar kertas tawaran tender adalah padai hari Isnin, 28 November 2022, tidak lewat jam 3:00 Petang.

 4. Sebarang pertanyaan berkaitan dengan tender ini, hendaklah di e-melkan ke tender.secretary@dare.gov.bn.

bottom of page