top of page

IKLAN TAWARAN

Kerja-Kerja Reka dan Bina, Pengubahsuaian dan Penambahan bagi Bangunan Pejabat di Taman Perindustrian Pekan Belait

Nombor Rujukan : DTC 22 05 00

Darussalam Enterprise dengan ini mempelawa permohonan untuk mengemukakan cadangan tender yang disebutkan di atas.


Skop kerja merangkumi:

 1. Pengubahsuaian kepada susun atur dan rekaan dalaman pada bangunan asal menurut penjenamaan korporat DARe (DARe Corporate Branding);

 2. Kerja-kerja tanah termasuk kerja struktur asas;

 3. Memasang struktur kepingan atap yang baru termasuk kerja-kerja mengganti siling, partition/dinding, lantai, tingkap dan pintu yang baru;

 4. Peruntukan bagi sistem utiliti dan bangunan termasuk penyambungan elektrik, air, sistem perpaipan, sistem penghadang kebakaran, telekomunikasi, sistem sekuriti dan CCTV dll;

 5. Peruntukan bagi porta kabin bersaiz 20ft yang baru.


Siapa yang layak untuk tender?

 1. Kontraktor tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam, dengan kategori kelas 2 keatas.

 2. Mempunya pengalaman yang relevan dalam projek serupa dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.

 3. Perolehan tahunan minimum B$ 500,000.00 dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.


Arahan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen tender:

 1. Sila hantarkan e-mel ke tender.secretary@dare.gov.bn yang menunjukkan minat dan kelayakan syarikat dengan subjek e-mel: “REQUEST FOR TENDER DOCUMENTS – DTC 22 05 00 (THE RENOVATION & EXTENSION WORKS OF THE PROPOSED OFFICE BUILDING AT THE PEKAN BELAIT INDUSTRIAL PARK)”.

 2. Dokumen tender akan dikeluarkan melalui e-mel bermula pada hari KHAMIS, 30 Jun 2022. Tarikh akhir penyerahan proposal tender adalah pada Hari KHAMIS, 28 Julai 2022, tidak lewat dari jam 2;00 petang.

 3. Sekiranya awda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan tender ini, sila e-melkannya kepada tender.secretary@dare.gov.bn.

bottom of page