top of page

IKLAN TAWARAN

Kerja-kerja Membaik Pulih Bumbung bagi Bangunan Siap-Bina di Taman Perindustrian Pekan Belait

Nombor Rujukan : DTC 22 10 00

Darussalam Enterprise dengan ini mempelawa permohonan untuk mengemukakan cadangan tender yang disebutkan di atas.


Skop kerja merangkumi:

  1. Kerja-kerja mengganti bumbung yang sedia-ada;

  2. Kerja-kerja mengecat struktur bumbung;

  3. Kerja-kerja mengganti siling.


Siapa yang layak untuk menyertai tender?

  1. Kontraktor tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam, dan mempunyai kelas 3 keatas dengan kategori B01.

  2. Mempunyai pengalaman yang relevan dalam projek serupa dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.

  3. Perolehan tahunan minimum B$ 500,000.00 dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.


Arahan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen tender:

  1. Sila hantarkan e-mel ke tender.secretary@dare.gov.bndengan menunjukkan minat dan kelayakan syarikat dengan subjek e-mel: "REQUEST FOR TENDER DOCUMENTS – DTC 22 10 00 (THE ROOF RECTIFICATION WORKS OF THE READY-BUILT FACTORY AT PEKAN BELAIT INDUSTRIAL PARK)”.

  2. Dokumen tender akan dikeluarkan melalui e-mel bermula pada hari Selasa, 3 Januari 2022. Tarikh akhir penyerahan proposal tender adalah pada Hari Isnin, 23 Januari 2023, tidak lewat dari jam 3:00 petang.

  3. Sekiranya awda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan tender ini, sila e-melkannya kepada tender.secretary@dare.gov.bn.

bottom of page