top of page

IKLAN TAWARAN

Design and Build of The Northern Security Fence and Ancillary Infrastructure at SPARK [BM]

Nombor Rujukan : DTC 23 07 00

Darussalam Enterprise ingin mempelawa syarikat-syarikat yang berkelayakan untuk mengemukakan permohonan cadangan tender seperti yang disebutkan di atas.


Skop kerja merangkumi: -

  1. Pembinaan jalan kelikir sepanjang 1 km.

  2. Meroboh pagar dan infrastruktur sedia ada;

  3. Pemasangan pagar sekuriti sepanjang 2.5km;

  4. Sistem CCTV dan lampu.


Syarat-syarat kelayakkan untuk menyertai tender?

  1. Kontraktor tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam, di bawah Kelas 4 keatas.

  2. Mempunyai pengalaman melaksanakan projek yang serupa dan dengan prestasi yang baik.

  3. Menghadapakan rekod kewangan yang menunjukkan “turnover” tahunan syarikat yang berjumlah minima BND$0.5 juta dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.


Arahan untuk pendaftaran dan pengumpulan dokumen tender:

  1. Syarikat-syarikat dikehendaki mendaftar dengan DARe LINKS di darelinks.dare.gov.bn 

  2. E-mel ke tender.secretary@dare.gov.bn berserta dengan syarat-syarat kelayakan syarikat bagi mendapatkan dokumen tawaran. E-mel yang dihantar MESTI LAH BERTAJUK: “REQUEST FOR TENDER DOCUMENTS – DTC 23 07 00 (Design and Build of The Northern Security Fence and Ancillary Infrastructure at SPARK)”.

  3. Tarikh tutup bagi menghantar kertas tawaran tender adalah padai hari Isnin, 23 Oktober 2023, tidak lewat jam 3:00 Petang.


Sebarang pertanyaan berkaitan dengan tender ini, hendaklah di e-melkan ke tender.secretary@dare.gov.bn

bottom of page