top of page

IKLAN TAWARAN

Design and Build Expansion Works for 3 Industrial Parks [BM]

Nombor Rujukan : DTC 23 06 00

Darussalam Enterprise ingin mempelawa syarikat-syarikat Kelas 5 dan 6 yang berkelayakan untuk mengemukakan permohonan cadangan tender seperti yang disebutkan di atas.


Skop kerja merangkumi: -

  1. Kerja-kerja pembinaan jalan baru untuk kegunaan industri yang dianggarkan sepanjang 8 km;

  2. Kerja-kerja Infrastruktur baru seperti elektrik, air, saliran dan telekom;

  3. Kerja-kerja penembukan tanah yang dianggarkan sebanyak 100 ha;

  4. Kerja-kerja landskap.


Syarat-syarat kelayakkan untuk menyertai tender?

  1. Kontraktor tempatan yang berdaftar dengan DARelinks dan Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam, di bawah Kelas 5 dan 6.

  2. Mempunyai pengalaman melaksanakan projek yang serupa.

  3. Menghadapakan rekod kewangan yang menunjukkan “turnover” tahunan syarikat yang berjumlah minima B$7.5 juta dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.


Arahan untuk pendaftaran dan pengumpulan dokumen tender:

  1. Syarikat-syarikat dikehendaki mendaftar dengan DARe LINKS di darelinks.dare.gov.bn

  2. Syarikat-syarikat yang berminat untuk menyertai tawaran tender ini hendaklah menghantar e-mel ke tender.secretary@dare.gov.bn berserta dengan syarat-syarat kelayakan syarikat. E-mel yang dihantar MESTI LAH BERTAJUK: " REQUEST FOR TENDER DOCUMENTS – DTC 23 06 00 (DESIGN AND BUILD EXPANSION WORKS FOR 3 INDUSTRIAL PARKS)".

  3. Tarikh tutup bagi menghantar kertas tawaran tender adalah padai hari Isnin, 23 Oktober 2023, tidak lewat jam 3:00 Petang.


Sebarang pertanyaan berkaitan dengan tender ini, hendaklah di e-melkan ke tender.secretary@dare.gov.bn
bottom of page