top of page

IKLAN TAWARAN

“Integrated Cleaning and Pest Control Services” bagi Premis-Premis DARe di Taman Teknologi Anggerek Desa

Nombor Rujukan: DTC 23 10 00

Darussalam Enterprise dengan ini mempelawa untuk mana mana syarikat tempatan bagi permohonan untuk mengemukakan cadangan Tawaran yang disebutkan di atas.


Skop kerja merangkumi:

  1. 1) Perkhidmatan pembersihan;

  2. 2) Kawalan “Pest Control”;

  3. 3) Pembersihan “Kitchen Hood”;

  4. 4) Perkhidmatan “Grease and floor trap desludging


Siapa yang layak untukmenyertaitender?

  1. 1) Kontraktor tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam,dan mempunyai kelas 2 keatas dengan kategori S01 dan S02.

  2. 2) Mempunyaipengalaman yang relevan dalam projek serupa dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.

  3. 3) Perolehan tahunan minimum B$ 500,000.00 dalam tempoh 5 tahun kebelakangan.


Arahan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen tender:

  1. 1) Syarikat-syarikat dikehendaki mendaftar dengan DARe LINKS di darelinks.dare.gov.bn

  2. 2) Sila hantarkan e-mel ke tender.secretary@dare.gov.bn denganmenunjukkan minat dan kelayakan syarikat dengan subjek e-mel: “REQUEST FOR TENDER DOCUMENTS – DTC 231 104 00 (INTEGRATED CLEANING AND PEST CONTROL FOR DARE PREMISES AT ANGGEREK DESA TECHNOLOGY PARK)”.

  3. 3) Dokumen tender akan dikeluarkan melalui e-mel bermula pada hari 20 November 2023. Tarikh akhir penyerahan proposal tender adalah pada Hari 11 December 2023, tidak lewat dari jam 3:00 petang.


Sekiranya awda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan tender ini, sila e-melkannya kepada tender.secretary@dare.gov.bn.

bottom of page