top of page

Akses Pasaran

Bagi yang berminat untuk mengembangkan perniagaan mereka, Unit Akses Pasaran (Market Access Unit) bertanggungjawap dalam memudahcara perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) untuk memasuki pasaran tempatan mahupun pasaran antarabangsa dengan menyediakan peluang, bimbangan dan bantuan yang bersesuaian. Unit ini juga menawarkan khidmat nasihat perniagaan secara percuma bagi membantu PMKS mengatasi cabaran perniagaan serta memperolehi maklumat yang berkaitan dalam mengembangkan perniagaan mereka di peringkat antarabangsa. Selain daripada itu, pelbagai latihan dan acara ‘networking’ yang merangkumi dan berkaitan dengan eksport mahupun perkembangan perniagaan di luar negeri juga turut diadakan. 

Bruneian Made Box.png

Di DARe, kami ingin meningkatkan keberadaan anda di pasaran negara dengan mempamerkan produk anda di pasar raya tempatan, bermitra dengan Kedai-kedai cenderamata, hotel premium, serta syarikat penerbangan nasional.

Elevate_for_web.png

Memudahcara dan mengembangkan PMKS yang berpotensi untuk menjadi lebih mampan dan berdaya tahan, berkemampuan untuk berkembang dan menjalin kerjasama di tahap antarabangsa serta menyumbang kepada pembangunan perindustrian Negara Brunei Darussalam

Standard Consultancy Box.png

Program 6-bulan di mana syarikat yang mengambil bahagian akan menerima khidmat consultancy dan latihan dari consultant yang berpengalaman untuk memperoleh sijil antarabangsa seperti GMP, ISO 9001, dll.

i-Usahawan_NES.png

i-Usahawan is a youth entrepreneurship development program that supports and provides opportunities for young Bruneians to start and grow their businesses by securing ring-fenced contracts offered by Clients in the Non-Energy Sector

Links Box.png

Sebuah platform B2B untuk memudahkan perhubungan diantara pelanggan tempatan dengan perusahaan tempatan yang berminat termasuk PMKS (sebagai vendor) dengan menyediakan sokongan untuk mereka melaksanakan kontrak-kontrak dengan berkesan

International Market Access.png

DARe bekerjasama rapat dengan agensi-agensi kerajaan untuk mencalonkan dan memilih syarikat tempatan yang bersedia untuk mengenali dan seterusnya bekerjasama dengan syarikat-syarikat antarabangsa bagi mengembangkan pemiagaan mereka serta berminat untuk eksport.

bottom of page