Akses Pasaran

Bagi yang berminat untuk mengembangkan perniagaan mereka, Unit Akses Pasaran (Market Access Unit) bertanggungjawap dalam memudahcara perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) untuk memasuki pasaran tempatan mahupun pasaran antarabangsa dengan menyediakan peluang, bimbangan dan bantuan yang bersesuaian. Unit ini juga menawarkan khidmat nasihat perniagaan secara percuma bagi membantu PMKS mengatasi cabaran perniagaan serta memperolehi maklumat yang berkaitan dalam mengembangkan perniagaan mereka di peringkat antarabangsa. Selain daripada itu, pelbagai latihan dan acara ‘networking’ yang merangkumi dan berkaitan dengan eksport mahupun perkembangan perniagaan di luar negeri juga turut diadakan. 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Copyright © 2020 - DARe. All rights reserved.

govbn.png
Join our mailing list to get the latest update!