top of page

International
Market Access

AKSES PASARAN MELALUI INBOUND 

  • DARe mengadakan sesi Business Matching dan perangkaian perniagaan diantar syarikat-syarikat tempatan dan delegasi yang terdiri daripada syarikat-syarikat antarabangsa.

  • DARe mengadakan latihan dan bengkel yang berkaitan dengan pakar tempatan dan antarabangsa.

AKSES PASARAN MELALUI OUTBOUND

  • DARe menawarkan syarikat tempatan peluang untuk mengambil bahagian dalam ekspo di luar negara, pameran perdagangan dan bengkel-bengkel latihan termasuk sesi business matching di luar negara dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengenalkan perniagaan mereka ke pasaran antarabangsa.

  • DARe menawarkan misi perdagangan untuk mengetahui tentang proses memasuki pasaran antarabangsa.

  • DARe memberikan panduan mengenai keperluan eksport ke luar negara.

  • DARe memberikan panduan untuk meningkatkan kesediaan syarikat-syarikat tempatan sebelum memasuki ke pasaran antarabangsa.

Asean Access Portal.png

ASEAN Access Portal

 

Your Business Information Gateway to ASEAN and Beyond, is an online portal serving as a first port of call for ASEAN SMEs and other businesses for information on trade and market access in ASEAN.

bottom of page