top of page
Modern Architecture

PERMOHONAN

Untuk semua permohonan tapak industri & bangunan siap-bina hendaklah memohon melalui InSiteAPS

Kriteria Kelayakan

Land

Tanah

 • Syarikat yang di tubuhkan di dalam negeri

 • Sehingga 100% pemilik asing

Ready Built Factory

Bangunan Siap-Bina

 • Syarikat yang di tubuhkan di dalam negeri

 • Untuk syarikat tunggal atau perkongsian, perniagaan mestilah menukar status perniagaan tersebut kepada syarikat SDN BHD dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan

 • Pemilik atau pemegang saham mestilah pemegang kad pintar kuning 100%

Khusus untuk Belia;

 • Pemilik atau pemegang saham mestilah berumur 18 - 35 tahun 

 • Pemilik atau pemegang saham mestilah pemegang kad pintar kuning 100%

 • Terbuka untuk syarikat tunggal dan Sdn Bhd

 • Perniagaan baru dan yang sudah ada dialu-alukan untuk memohon

Criteria

Kriteria Lain

 • Aktiviti mestilah bersesuaian dengan tujuan pengunaan tapak / bangunan siap-bina (seperti pembuatan, pemprosesan dan aktiviti tambah nilai)

 • Bagi penyewa yang sedia ada, pemohon mestilah mempunyai perjanjian yang sah dan tidak menyalahi mana-mana perjanjian pajakan/penyewaan dan tidak mempunyai sebarang tunggakan sewa dan utiliti (termasuk elektrik)

 • Status perkerjaan: tenaga kerja tempatan semasa dan masa hadapan (memenuhi nisbah minimal mengikut sektor industri)

 • Status audit dan percukaian: audit yang dikemas kini, pemfailan terkini, cukai yang dibayar (untuk Sdn Bhd)

Maklumat yang diperlukan

 

Maklumat Kewangan

 • Penyata kewangan yang diaudit dan / atau akaun pengurusan untuk 3 tahun yang lalu (penyata imbangan, untung rugi dan penyata aliran tunai)

 • Unjuran akaun kewangan untuk 10 tahun akan datang

Muat Naik Dokumen

 • Kad pengenalan pemegang-pemegang saham / pemilik

 • Sijil penubuhan / pendaftaran

 • Sijil pemegang-pemegang saham (untuk Sdn Bhd)

 • Penyata tahunan terkini (untuk Sdn Bhd)

 • Resit pemfailan cukai bagi tempoh 3 tahun yang lalu dari Bahagian Hasil (untuk Sdn Bhd)

 • Borang X terkini

 • Struktur organisasi

 • Profil syarikat

 • Tangkapan skrin JobCentre

 • Tangkapan skrin Business Reporting (daftar di www.business.gov.bn/SitePages/OBR.aspx)

 • Cadangan pelan susun atur / As Built Plan yang diluluskan

 

Tambahan untuk Ex-TOL

 • Surat kelulusan dari Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan

 • Site Survey Plan dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan

 • Resit bayaran cukai tanah terkini dari Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan

application-process-malay.png

Untuk pertanyaan umum, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di

 business.assessment@dare.gov.bn

bottom of page