PERMOHONAN

Untuk semua permohonan tapak industri & bangunan siap-bina hendaklah memohon melalui InSiteAPS

Kriteria Kelayakan

Tanah

 • Syarikat yang di tubuhkan di dalam negeri

 • Sehingga 100% pemilik asing

Bangunan Siap-Bina

 • Syarikat yang di tubuhkan di dalam negeri

 • Untuk syarikat tunggal atau perkongsian, perniagaan mestilah menukar status perniagaan tersebut kepada syarikat SDN BHD dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan

 • Pemilik atau pemegang saham mestilah pemegang kad pintar kuning 100%

Youth Ground;

 • Owner(s)/Shareholders must be of age 18 – 40 

 • Owner(s)/Shareholders must be 100% Yellow IC holder 

 • Open to Sole Proprietorship and SDN BHD businesses 

 • New startups and existing businesses are welcome to apply 

Kriteria Lain

 • Aktiviti mestilah bersesuaian dengan tujuan pengunaan tapak / bangunan siap-bina (seperti pembuatan, pemprosesan dan aktiviti tambah nilai)

 • Bagi penyewa yang sedia ada, pemohon mestilah mempunyai perjanjian yang sah dan tidak menyalahi mana-mana perjanjian pajakan/penyewaan dan tidak mempunyai sebarang tunggakan sewa dan utiliti (termasuk elektrik)

 • Status perkerjaan: tenaga kerja tempatan semasa dan masa hadapan (keutamaan akan diberi kepada pemohon dengan sekurang-kurangnya 50% tenaga kerja tempatan semasa dan/atau peningkatan tenaga kerja tempatan yang progresif dalam 3 tahun akan datang – tertakluk kepada aktiviti industri / perniagaan)

 • Audit & tax returns status: regular audit, updated filing, tax paid (for Sdn Bhd)

application-process-malay.png

Untuk pertanyaan umum, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di

 business.assessment@dare.gov.bn

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Copyright © 2020 - DARe. All rights reserved.