top of page
information_edited.png

BUSINESS SUPPORT CENTRE

Need help with your business? Visit the Business Support Centre

BSC.jpg

Pusat Dukungan Perniagaan menyediakan tempat bagi para peniaga untuk:

  • Mendapatkan khidmat nasihat dan maklumat berkaitan perniagaan

  • Mengetahui dan membuat permohonan berkenaan aktiviti, program dan inisiatif di bawah DARe.

  • Membuat aduan, memberikan maklum balas dan mengajukan pertanyaan berkaitan perniagaan.

Lokasi Pusat Dukungan Perniagaan

Pusat Dukungan Perniagaan,
Bandar Seri Begawan

Tingkat 1

Bangunan Design & Technology,

Simpang 32-37, Kg Anggerek Desa,
Bandar Seri Begawan BB3713.

+673 8363442 (Hotline) | +673 2384830

Setiap Hari Isnin hingga Khamis: 
08:30 pagi - 12:00 tgh hari

02:00 petang - 04:30 petang 

Setiap Hari Jumaat: 
08:30 pagi - 12:00 tgh hari

02:15 petang - 04:30 petang

Meja Bantuan Perniagaan, Kuala Belait

Pejabat DARe Cawangan Belait,

Taman Perindustrian Pekan Belait,

Simpang 114, Kuala Belait KA1131,

Negara Brunei Darussalam.

+673 8330520 / +673 8363442

Setiap Hari Selasa: 
08:30 pagi - 12:00 tgh hari

02:00 petang - 03:00 petang

Meja Bantuan Perniagaan, Temburong

Pejabat Unit Sukatan dan Timbangan (Cawangan Daerah Temburong)Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan 

Pekan Bangar PA1351

Negara Brunei Darussalam

+673 8363442 (Hotline)

Hari Rabu (Pada minggu pertama dan minggu ketiga pada setiap bulan):
08:30 pagi - 12:00 tgh hari

02:00 petang - 03:30 petang

bottom of page